Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
2/2019
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
26. 3. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
1. 4. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
1. 5. 2019

Program:

1. Schválení programu

2. Volba návrhové komise

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Plnění rozpočtu a hospodaření města v roce 2018

5. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022

6. Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2018

7. Čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2018

8. Čerpání Sociálního fondu města v roce 2018

9.Rozpočet sociálního fondu města na rok 2019

10. Rozpočet Fondu obnovy kanalizace města na rok 2019

11. Rozpočet města Proseč na rok 2019

12. Zpráva o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Proseč za rok 2018

13. Žádost ZŠ a MŠ Proseč o převod kladného hospodářského výsledku

14. Poskytnutí finančního příspěvku pro SH ČMS–Sbor dobrovolných hasičů Proseč

15. Poskytnutí finančního příspěvku pro FK Proseč, z.s.

16. Poskytnutí finančního příspěvku pro Tělocvičnou jednotu Sokol Proseč

17. Poskytnutí finančního příspěvku do výše 39.000 Kč dle přílohy

18. Uzavření SoSB o převodu silnice III/357 23 Proseč

19. Pozemky

20. Usnesení

 

Dokumenty