Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2019
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
19. 2. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
24. 2. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 3. 2019

Program:      

1. Schválení programu

2. Volba návrhové komise

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Prodej vozidla CAS 32 T 815 6x6 PR2 a navijáku

5. Program rozvoje města Proseč

6. Žádost o dotaci "Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137"

7. Žádost o dotaci "Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč"

8. Rozpočtová opatření č. 9/RM/2018

9. Plnění rozpočtu města Proseč

10. Dohody o provedení práce

11. Delegace zástupce města na VH společnosti VAK, Chrudim a.s.

12. Členství v představenstvu a dozorčí radě VAK, Chrudim a.s.

13. Investiční záměr „TI pro výstavbu RD – lokalita Čechalova“

14. Prohlášení o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“

15. Dohoda o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“

16. Dohoda o spolupráci při výstavbě lokality „Čechalova“

17. Pozemky

18. Usnesení

Dokumenty