Občan Hledáme majitele psa

Hledáme majitele (případně zájemce) psa, který byl nalezen v sobotu v Miřetíně. Více informací na tel. 728 366 359 nebo na MěÚ Proseč. Děkujeme

Vložil/a Veronika Doležalová, 9. 2. 2015

Občan Prosečský zpravodaj 1/2015

Proseč navštívila první dáma republiky * Lidická hrušeň bude vysazena v Proseči * Jiří Bouška novým čestným občanem Proseče * Město Proseč letos realizuje 5 projektů z dotací EU * Místní poplatky v roce 2015 * Výzva pro majitele starých fotografií sokolovny * Tříkrálová sbírka 2015 * Cvičení pro děti s rodiči * Činnost Misijního klubka v Proseči * Oprava slepého pískovcového portálu na kostele sv. Mikuláše v Proseči * Vzorový dopis pro odstoupení od smlouvy * Jak se vám žije na malém městě?

Vložil/a Veronika Doležalová, 3. 2. 2015

Občan Místní poplatky v roce 2015

Místní poplatky v roce 2015 dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatky je možné uhradit na pokladně Městského úřadu v Proseči nebo bezhotovostně převodem z účtu podle návodu.

Vložil/a Veronika Doležalová, 3. 2. 2015

Občan Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2015

P O Z V Á N K A na 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, které se bude konat v úterý dne 3. února 2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

Program:

Datum konání: 
3. 2. 2015
Číslo jednání: 
1/2015
Usnesení: 
Zápis: 

Občan Program XII. ročníku festivalu je připraven

V pořadí již XII. ročník hudebního festivalu, který proběhne v termínu 8. března až 17. května 2015, nabídne opět řadu úžasných a lákavých titulů i protagonistů.

Vložil/a Veronika Doležalová, 16. 1. 2015

Občan Zápis do 1. ročníku základní školy

Ve čtvrtek 5. února 13:30 - 18:30 se koná ve 4. a 5. tříde základní školy Proseč zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016. K zápisu zveme: všechny děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009; všechny děti, kterým byl v roce 2014 odložen začátek školní docházky; případně děti mladší (narozené do konce června 2010), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti

Vložil/a Veronika Doležalová, 7. 1. 2015

Občan Výsledek sbírky pro uprchlíky v Iráku, Sýrii a Lisabonu

Milí přátelé,
během nedělního Jarmarku na evangelické faře a koncertu Evy Henychové (14. 12.) se díky Vaší štědrosti a sounáležitosti podařilo shromáždit neuvěřitelných 10.120,- Kč. Celou tuto částku odesíláme 15. 12. na účet sbírky věnované podpoře válečných uprchlíků v Iráku, Sýrii a Libanonu. DĚKUJEME!!! Poděkování patří též Městu Proseč za finanční podporu adventního koncertu.
Vložil/a Veronika Doležalová, 16. 12. 2014

Občan Prosečský zpravodaj 12/2014

Novoroční projevy * Kanalizace Proseč - 5. etapa * Omezení provozu MěÚ Proseč * ROK 2014 V RODINNÉM CENTRU MIKEŠ * RYBOVKA V PROSEČI * NOVOROČNÍ KONCERT "NAŽIVO" * Adventní hrátky s anděly a čerty * Ergotep CSR Institut o.p.s. informuje o svých aktivitách * Zpráva o činnosti Sdružení obcí Toulovocovy Maštale v roce 2014 * Proč se vyhýbat předváděcím akcím a dealerům * Vítání nejmladších občánků v Perálci * Městská knihovna informuje * Klub seniorů * ŠOTEK * ZŠ a MŠ informuje * Chovatelé * FK Proseč *

Vložil/a Jan Macháček, 12. 12. 2014

Občan Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2014

P O Z V Á N K A na 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, které se bude konat v úterý dne 16. prosince 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

Program:

  •     Rozpočtové provizorium na rok 2015
  •     Rozpočtové změny v roce 2014
  •     Zřízení Finančního a kontrolního výboru
  •     Zřízení osadních výborů
  •     Čestné občanství města Proseč - Jiří Bouška
  •     Pozemky
  •     Různé
Datum konání: 
16. 12. 2014
Číslo jednání: 
6/2014
Usnesení: 
Zápis: 

Občan Hledáme zájemce o nalezená štěňata

Hledáme zájemce o nalezená štěňata - 2 psi a 1 fenka, pravděpodobně kříženci - střední velikost, stáří cca 2 měsíce, štěňata jsou černá s pálením. V případě, že budete mít o některého pejska zájem kontaktujte nás na Městském úřadě v Proseči nebo na tel. 728 366 359. Psi budou po dobu třech let osvobozeni od poplatku ze psů. Ke každému pejskovi dostane nový majitel pytel granulí. Děkujeme

Vložil/a Veronika Doležalová, 25. 11. 2014