Občan Prosečský zpravodaj 8/2015

Richard Raba převzal nejvyšší fotbalové ocenění * Fotbalový klub převzal od města Proseč bezpečné branky * Nový tržní řád rozšířil počet prodejních míst i dnů * Sokolovna v novém příští rok * Omezení provozu úřadu a pošty z důvodu zateplení * Festivalové ozvěny * Sbírejte vysloužilé elektrospotřebiče a soutěžte o elektro ceny! * Hasiči pomáhali městu zalévat nové vysázené stromky * Pardubický kraj se představuje v devíti jazycích, má i nové cyklobrožury * Krátká zprávička z lékárny * Ázeťáci zdraví do Proseče!

Vložil/a Veronika Doležalová, 3. 9. 2015

Občan Prosečská kuchařka

V minulých dnech vyšla PROSEČSKÁ KUCHAŘKA, kterou připravil klub seniorů. Jedná se o publikaci, která přináší ukázky receptů zapomenutých i polozapomenutých jídel z našeho regionu od 19. století po současnost. Recepty nejsou jednotně upravovány, jsou v té podobě, v jaké je ochotné seniorky vyhledaly a přinesly. Knížka není určena jako učebnice vaření, ale poskytuje pohled do historie Prosečska nejen v oblasti jídel, ale za pomoci dobových reklam dává nahlédnout také do historie podnikání u nás.

Vložil/a Veronika Doležalová, 20. 8. 2015

Občan Prosečský zpravodaj 7/2015

Novohradský sraz veteránů se opět vydařil * Proseč plánuje v letošním roce další opravy a údržbu majetku * Pojmenována ulice Borská * Orientační systém města byl rozšířen o nové tabule * Nový chodník a LED osvětlení v Zahradní ulici * Ergotep a Tescoma slavily úspěch v Proseči * Nová kniha Josefa Němečka * Řemeslná sobota ve skutečském muzeu * ŠOTEK * Základní škola Proseč informuje * Nové knihy v městské knihovně * Kulturní akce v Proseči a okolí

Vložil/a Veronika Doležalová, 30. 7. 2015

Občan Jednání Zastupitelstva města 4/2015

P O Z V Á N K A na 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, které se bude konat v úterý dne 28. července 2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

Program:

  • Rozpočtové změny v roce 2015
  • Změna hranic pozemků k.ú. města Proseč a obce Zderaz
  • Pojmenování ulic
  • Situace po sloučení ZŠ a MŠ Proseč
  • Aktualizace obecně závazných vyhlášek města
  • Kupní smlouva STRABAG - dlažební žulové kostky
  • Různé
Datum konání: 
28. 7. 2015
Číslo jednání: 
4/2015
Usnesení: 

Občan Prosečský zpravodaj 6/2015

Proseč získala dotaci na rozšíření Muzea dýmek * Letos uplyne 162 let od narození Terézy Novákové * Územní plán byl schválen * Sport pro všechny generace * Proseč opravuje další chodníky * Veřejná odpočinková zóna v Miřetíně * Toulovcova rozhledna se znovu otevřela veřejnosti * Pietní vzpomínka vypálení osady Ležáky *

Vložil/a Veronika Doležalová, 9. 7. 2015

Město Veřejná odpočinková zóna v Miřetíně

V neděli 28.6.2015 se ve 14 hodin  konala v Miřetíně malá slavnost. Zúčastnili se ji mnozí místní obyvatelé, ale i „chalupáři“ a přítomni byli též představitelé města, pan starosta Jan Macháček, pan místostarosta Milan Hurych a přijelo i několik zastupitelů z Proseče. Touto malou slavností bylo otevření a předání do užívání veřejné odpočinkové zóny, která je osazena několika herními prvky pro děti. Jedná se o prostor poblíž bývalé školy, který město Proseč upravilo a částečně nově oplotilo.

Vložil/a Veronika Doležalová, 29. 6. 2015

Turista Toulovcova rozhledna se znovu otevřela veřejnosti

V sobotu 27. 6. byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci u Budislavi, která byla od června 2013 veřejnosti uzavřena z důvodu špatného technického stavu. Z původní rozhledny zůstaly pouze základy, schodiště, střecha a kovové prvky zábradlí. Realizace projektu obnovy Toulovcovy rozhledny se uskutečnila za finanční podpory Pardubického kraje v rámci programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ ve výši 200 000 Kč, celkové investiční náklady na rekonstrukci činily 980 tisíc korun. Investorem stavby bylo Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

Vložil/a Veronika Doležalová, 29. 6. 2015

Město Prosečský zpravodaj 5/2015

Radnice v Proseči bude mít novou fasádu ještě letos * Zateplení budov v majetku města pokračuje * Proseč má další čtyři nově pojmenované ulice * Město Proseč získalo dotaci na projekt 5. etapy kanalizace * Proseč opraví další křížek * Co s Prosečským rybníkem? * Proseč chce vrátit vydávání občanských průkazů * Ulice Zahradní prochází velkou rekonstrukcí * Nové parkoviště u školy * Nová zeď u evangelické školy * Práce na Sokolovně již začaly * Pietní akt v Miřetíně * Vítání občánků * Prosečské čarodějnické hrátky 2015 * Závod Cyklo Maštale má nového patrona a logo * Malá Proseč Terézy Novákové *

Vložil/a Veronika Doležalová, 1. 6. 2015

Občan Noc kostelů v Proseči (29. 5.)

V pátek 29. května se opět otevřou oba prosečské kostely a připojí se k tradiční Noci kostelů. Myšlenka otevřít kostely a dát zažít duchovní prostor jinak vznikla v Rakousku, ve Vídni roku 2005. První české kostely se připojily v roce 2009. Bohatý kulturně-duchovní program slibující nové zážitky je již tradicí i v Proseči. Navíc se programy kostelů v zásadě nepřekrývají, takže si Noc můžete vychutnat celou.

Vložil/a Veronika Doležalová, 20. 5. 2015

Klub Hnízdo Prosečské čarodějnické hrátky 2015

Krásné sobotní odpoledne 25. dubna se ukázalo jako stvořené k procházce do Rychtářových sadů, kde se konala další povedená akce klubu Hnízdo Proseč a to čarodějnické hrátky. Mateřské povinnosti mne tentokrát vyřadily z větší účasti na přípravách a realizaci akce, a tak jsem si ji mohla po dlouhé době užít z pohledu návštěvníka a hlavně rodiče soutěžícího dítka. U vstupu jsme si se synem vyzvedli čarodějnický pergamen se sovičkou, do kterého jsme postupně sbírali razítka za splnění jednotlivých úkolů. Jako pozornost za nově zavedené vstupné (v naprosto zanedbatelné výši 20 Kč) jsme si vybrali opět originálně ozdobený perníček ve tvaru netopýra a šli jsme na to.

Vložil/a Veronika Doležalová, 19. 5. 2015