Občan Prosečský zpravodaj 12/2014

Novoroční projevy * Kanalizace Proseč - 5. etapa * Omezení provozu MěÚ Proseč * ROK 2014 V RODINNÉM CENTRU MIKEŠ * RYBOVKA V PROSEČI * NOVOROČNÍ KONCERT "NAŽIVO" * Adventní hrátky s anděly a čerty * Ergotep CSR Institut o.p.s. informuje o svých aktivitách * Zpráva o činnosti Sdružení obcí Toulovocovy Maštale v roce 2014 * Proč se vyhýbat předváděcím akcím a dealerům * Vítání nejmladších občánků v Perálci * Městská knihovna informuje * Klub seniorů * ŠOTEK * ZŠ a MŠ informuje * Chovatelé * FK Proseč *

Vložil/a Jan Macháček, 12. 12. 2014

Občan Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2014

P O Z V Á N K A na 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, které se bude konat v úterý dne 16. prosince 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

Program:

  •     Rozpočtové provizorium na rok 2015
  •     Rozpočtové změny v roce 2014
  •     Zřízení Finančního a kontrolního výboru
  •     Zřízení osadních výborů
  •     Čestné občanství města Proseč - Jiří Bouška
  •     Pozemky
  •     Různé
Datum konání: 
16. 12. 2014
Číslo jednání: 
6/2014
Usnesení: 
Zápis: 

Občan Hledáme zájemce o nalezená štěňata

Hledáme zájemce o nalezená štěňata - 2 psi a 1 fenka, pravděpodobně kříženci - střední velikost, stáří cca 2 měsíce, štěňata jsou černá s pálením. V případě, že budete mít o některého pejska zájem kontaktujte nás na Městském úřadě v Proseči nebo na tel. 728 366 359. Psi budou po dobu třech let osvobozeni od poplatku ze psů. Ke každému pejskovi dostane nový majitel pytel granulí. Děkujeme

Vložil/a Veronika Doležalová, 25. 11. 2014

Město Na zelenou: Děti žádají politiky o bezpečnou cestu do školy

Děti z Proseče vytipovaly nebezpečná místa v okolí své školy a své poznatky předaly odborníkovi, který na jejich základě vypracoval odbornou dopravní studii s návrhem řešení. Tuto dopravní studii dnes děti předaly starostovi obce s žádostí o realizaci navržených opatření, které se v Proseči již začínají budovat.

Vložil/a Veronika Doležalová, 24. 11. 2014

Občan Prosečský zpravodaj 11/2014

V Proseči vyroste venkovní tělocvična a fitness hřiště * Děti svůj úkol splnily...nyní je to na městu! * Město Proseč aktualizuje strategické dokumenty * Za budovou informačního centra v Proseči byla obnovena plocha pro trávení volného času spolků, občanů, organizací a turistů * Adventní jarmark s FAIR TRADE a koncert Evy Henychové * Na Dýchánku o Čechalovi bylo příjemno * Pasování na rytíře řádu čtenářského  * ŠOTEK * A ještě jednou rodina Kopperlova

Vložil/a Veronika Doležalová, 24. 11. 2014

Město 70. výročí od úmrtí gen. Svatoně a kpt. Sošky na Pasekách

V sobotu 1. listopadu 2014 se na Pasekách uskutečnil pietní akt u příležitosti 70. výročí od úmrtí generála Josefa Svatoně a kapitána Eduarda Sošky, významných velitelů partyzánského odboje proti nacistickým okupantům během druhé světové války. Záštitu nad pietní akcí převzal Ministr obrany ČR MgA. Martin Stropnický. Akce se zúčastnily vnučky Josefa Svatoně, paní Iva Halíková a Miluška Vejnarová a pravnuk pan Michal Halík.

Vložil/a Veronika Doležalová, 10. 11. 2014

Město Otevření meditačního prostoru na evangelickém hřbitově

Státní svátek 28. října 2014 byl významným dnem, kterým jsme si připomínali vznik samostatného Československého státu. Tento den byl v Proseči zvolen také pro slavnostní otevření Meditačního prostoru na evangelickém hřbitově. Autorem projektu je zastupitel MgA. Marek Rejent a realizovala ho Českobratrská církev evangelická společně s městem Proseč.

Vložil/a Veronika Doležalová, 10. 11. 2014

Občan Prosečský zpravodaj 10/2014

70. výročí od úmrtí gen. Svatoně a kpt. Sošky na Pasekách * Komunální volby v Proseči * Nové kamery na náměstí * Příjem žádostí o příspěvek * Proseč bojuje za LepšíMísto.cz * Muzeum dýmek bude mít svou turistickou známku * Otevření meditačního prostoru na evangelickém hřbitově * Vítání občánků *

Vložil/a Veronika Doležalová, 7. 11. 2014

Město Žádost o příspěvky na rok 2015

V rámci zlepšení příprav rozpočtu města na rok 2015 žádáme představitele místních spolků a organizací, aby své žádosti o příspěvky z rozpočtu na rok 2015 podávali nejpozději do 31. 12. 2014.

Vložil/a Veronika Doležalová, 6. 11. 2014

Občan Lampiónový průvod v Proseči

Opět tu máme měsíc říjen, měsíc kdy si každoročně připomínáme Den vzniku samostatného československého státu – 28. říjen 1918.
V rámci oslav tohoto významného dne je v Proseči již tradicí lampiónový průvod. Proto i v letošním roce tradici neporušíme a průvod zahájíme dne 24. října (pátek) v 18.00 hodin na náměstí před městským úřadem. Cesta průvodu bude stejná jako v loňském roce.

Vložil/a Veronika Doležalová, 20. 10. 2014