Město Ázeťáci zdraví do Proseče!

Chtěli bychom pozdravit Pavla Doležala, jeho příbuzné, známé a sousedy. Pavel je členem našeho firemního cyklistického týmu AZ – Pokorny. Před měsícem s námi absolvoval zajímavou sportovní akci zvanou Opel-handy-cyklomaraton (www.111hodin.cz), která je určena pro lidi s handicapem i pro ty bez něj. Tvoří spolu jeden tým. Podařilo se nám mezi dvaceti osmi družstvy dosáhnout na krásné 2. místo.

Vložil/a Veronika Doležalová, 4. 9. 2015

Občan Prosečský zpravodaj 8/2015

Richard Raba převzal nejvyšší fotbalové ocenění * Fotbalový klub převzal od města Proseč bezpečné branky * Nový tržní řád rozšířil počet prodejních míst i dnů * Sokolovna v novém příští rok * Omezení provozu úřadu a pošty z důvodu zateplení * Festivalové ozvěny * Sbírejte vysloužilé elektrospotřebiče a soutěžte o elektro ceny! * Hasiči pomáhali městu zalévat nové vysázené stromky * Pardubický kraj se představuje v devíti jazycích, má i nové cyklobrožury * Krátká zprávička z lékárny * Ázeťáci zdraví do Proseče!

Vložil/a Veronika Doležalová, 3. 9. 2015

Občan Prosečská kuchařka

V minulých dnech vyšla PROSEČSKÁ KUCHAŘKA, kterou připravil klub seniorů. Jedná se o publikaci, která přináší ukázky receptů zapomenutých i polozapomenutých jídel z našeho regionu od 19. století po současnost. Recepty nejsou jednotně upravovány, jsou v té podobě, v jaké je ochotné seniorky vyhledaly a přinesly. Knížka není určena jako učebnice vaření, ale poskytuje pohled do historie Prosečska nejen v oblasti jídel, ale za pomoci dobových reklam dává nahlédnout také do historie podnikání u nás.

Vložil/a Veronika Doležalová, 20. 8. 2015

Občan Prosečský zpravodaj 7/2015

Novohradský sraz veteránů se opět vydařil * Proseč plánuje v letošním roce další opravy a údržbu majetku * Pojmenována ulice Borská * Orientační systém města byl rozšířen o nové tabule * Nový chodník a LED osvětlení v Zahradní ulici * Ergotep a Tescoma slavily úspěch v Proseči * Nová kniha Josefa Němečka * Řemeslná sobota ve skutečském muzeu * ŠOTEK * Základní škola Proseč informuje * Nové knihy v městské knihovně * Kulturní akce v Proseči a okolí

Vložil/a Veronika Doležalová, 30. 7. 2015

Občan Jednání Zastupitelstva města 4/2015

P O Z V Á N K A na 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, které se bude konat v úterý dne 28. července 2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.

Program:

  • Rozpočtové změny v roce 2015
  • Změna hranic pozemků k.ú. města Proseč a obce Zderaz
  • Pojmenování ulic
  • Situace po sloučení ZŠ a MŠ Proseč
  • Aktualizace obecně závazných vyhlášek města
  • Kupní smlouva STRABAG - dlažební žulové kostky
  • Různé
Datum konání: 
28. 7. 2015
Číslo jednání: 
4/2015
Usnesení: 

Občan Prosečský zpravodaj 6/2015

Proseč získala dotaci na rozšíření Muzea dýmek * Letos uplyne 162 let od narození Terézy Novákové * Územní plán byl schválen * Sport pro všechny generace * Proseč opravuje další chodníky * Veřejná odpočinková zóna v Miřetíně * Toulovcova rozhledna se znovu otevřela veřejnosti * Pietní vzpomínka vypálení osady Ležáky *

Vložil/a Veronika Doležalová, 9. 7. 2015

Město Veřejná odpočinková zóna v Miřetíně

V neděli 28.6.2015 se ve 14 hodin  konala v Miřetíně malá slavnost. Zúčastnili se ji mnozí místní obyvatelé, ale i „chalupáři“ a přítomni byli též představitelé města, pan starosta Jan Macháček, pan místostarosta Milan Hurych a přijelo i několik zastupitelů z Proseče. Touto malou slavností bylo otevření a předání do užívání veřejné odpočinkové zóny, která je osazena několika herními prvky pro děti. Jedná se o prostor poblíž bývalé školy, který město Proseč upravilo a částečně nově oplotilo.

Vložil/a Veronika Doležalová, 29. 6. 2015

Turista Toulovcova rozhledna se znovu otevřela veřejnosti

V sobotu 27. 6. byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci u Budislavi, která byla od června 2013 veřejnosti uzavřena z důvodu špatného technického stavu. Z původní rozhledny zůstaly pouze základy, schodiště, střecha a kovové prvky zábradlí. Realizace projektu obnovy Toulovcovy rozhledny se uskutečnila za finanční podpory Pardubického kraje v rámci programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ ve výši 200 000 Kč, celkové investiční náklady na rekonstrukci činily 980 tisíc korun. Investorem stavby bylo Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

Vložil/a Veronika Doležalová, 29. 6. 2015

Město Prosečský zpravodaj 5/2015

Radnice v Proseči bude mít novou fasádu ještě letos * Zateplení budov v majetku města pokračuje * Proseč má další čtyři nově pojmenované ulice * Město Proseč získalo dotaci na projekt 5. etapy kanalizace * Proseč opraví další křížek * Co s Prosečským rybníkem? * Proseč chce vrátit vydávání občanských průkazů * Ulice Zahradní prochází velkou rekonstrukcí * Nové parkoviště u školy * Nová zeď u evangelické školy * Práce na Sokolovně již začaly * Pietní akt v Miřetíně * Vítání občánků * Prosečské čarodějnické hrátky 2015 * Závod Cyklo Maštale má nového patrona a logo * Malá Proseč Terézy Novákové *

Vložil/a Veronika Doležalová, 1. 6. 2015

Občan Noc kostelů v Proseči (29. 5.)

V pátek 29. května se opět otevřou oba prosečské kostely a připojí se k tradiční Noci kostelů. Myšlenka otevřít kostely a dát zažít duchovní prostor jinak vznikla v Rakousku, ve Vídni roku 2005. První české kostely se připojily v roce 2009. Bohatý kulturně-duchovní program slibující nové zážitky je již tradicí i v Proseči. Navíc se programy kostelů v zásadě nepřekrývají, takže si Noc můžete vychutnat celou.

Vložil/a Veronika Doležalová, 20. 5. 2015