Občan Prosečský zpravodaj 6/2015

Proseč získala dotaci na rozšíření Muzea dýmek * Letos uplyne 162 let od narození Terézy Novákové * Územní plán byl schválen * Sport pro všechny generace * Proseč opravuje další chodníky * Veřejná odpočinková zóna v Miřetíně * Toulovcova rozhledna se znovu otevřela veřejnosti * Pietní vzpomínka vypálení osady Ležáky *

Vložil/a Veronika Doležalová, 9. 7. 2015

Město Veřejná odpočinková zóna v Miřetíně

V neděli 28.6.2015 se ve 14 hodin  konala v Miřetíně malá slavnost. Zúčastnili se ji mnozí místní obyvatelé, ale i „chalupáři“ a přítomni byli též představitelé města, pan starosta Jan Macháček, pan místostarosta Milan Hurych a přijelo i několik zastupitelů z Proseče. Touto malou slavností bylo otevření a předání do užívání veřejné odpočinkové zóny, která je osazena několika herními prvky pro děti. Jedná se o prostor poblíž bývalé školy, který město Proseč upravilo a částečně nově oplotilo.

Vložil/a Veronika Doležalová, 29. 6. 2015

Turista Toulovcova rozhledna se znovu otevřela veřejnosti

V sobotu 27. 6. byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci u Budislavi, která byla od června 2013 veřejnosti uzavřena z důvodu špatného technického stavu. Z původní rozhledny zůstaly pouze základy, schodiště, střecha a kovové prvky zábradlí. Realizace projektu obnovy Toulovcovy rozhledny se uskutečnila za finanční podpory Pardubického kraje v rámci programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ ve výši 200 000 Kč, celkové investiční náklady na rekonstrukci činily 980 tisíc korun. Investorem stavby bylo Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

Vložil/a Veronika Doležalová, 29. 6. 2015

Město Prosečský zpravodaj 5/2015

Radnice v Proseči bude mít novou fasádu ještě letos * Zateplení budov v majetku města pokračuje * Proseč má další čtyři nově pojmenované ulice * Město Proseč získalo dotaci na projekt 5. etapy kanalizace * Proseč opraví další křížek * Co s Prosečským rybníkem? * Proseč chce vrátit vydávání občanských průkazů * Ulice Zahradní prochází velkou rekonstrukcí * Nové parkoviště u školy * Nová zeď u evangelické školy * Práce na Sokolovně již začaly * Pietní akt v Miřetíně * Vítání občánků * Prosečské čarodějnické hrátky 2015 * Závod Cyklo Maštale má nového patrona a logo * Malá Proseč Terézy Novákové *

Vložil/a Veronika Doležalová, 1. 6. 2015

Občan Noc kostelů v Proseči (29. 5.)

V pátek 29. května se opět otevřou oba prosečské kostely a připojí se k tradiční Noci kostelů. Myšlenka otevřít kostely a dát zažít duchovní prostor jinak vznikla v Rakousku, ve Vídni roku 2005. První české kostely se připojily v roce 2009. Bohatý kulturně-duchovní program slibující nové zážitky je již tradicí i v Proseči. Navíc se programy kostelů v zásadě nepřekrývají, takže si Noc můžete vychutnat celou.

Vložil/a Veronika Doležalová, 20. 5. 2015

Klub Hnízdo Prosečské čarodějnické hrátky 2015

Krásné sobotní odpoledne 25. dubna se ukázalo jako stvořené k procházce do Rychtářových sadů, kde se konala další povedená akce klubu Hnízdo Proseč a to čarodějnické hrátky. Mateřské povinnosti mne tentokrát vyřadily z větší účasti na přípravách a realizaci akce, a tak jsem si ji mohla po dlouhé době užít z pohledu návštěvníka a hlavně rodiče soutěžícího dítka. U vstupu jsme si se synem vyzvedli čarodějnický pergamen se sovičkou, do kterého jsme postupně sbírali razítka za splnění jednotlivých úkolů. Jako pozornost za nově zavedené vstupné (v naprosto zanedbatelné výši 20 Kč) jsme si vybrali opět originálně ozdobený perníček ve tvaru netopýra a šli jsme na to.

Vložil/a Veronika Doležalová, 19. 5. 2015

Občan Jednání Zastupitelstva města 3/2015

P O Z V Á N K A na 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, které se bude konat v úterý dne 26. května 2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.
 
Program:

 • Závěrečný účet města Proseč za rok 2014
 • Územní plán Proseč
 • Rozpočtové změny v roce 2015
 • Pojmenování ulic
 • Aktualizace zřizovací listiny Pečovatelské služby
 • OV Martinice
 • Příspěvek SDH Miřetín
 • Dodatek smlouvy sběrný dvůr
 • Plánovací smlouvy
 • Sokolovna
 • Pozemky
 • Různé
Datum konání: 
26. 5. 2015
Číslo jednání: 
3/2015
Usnesení: 
Zápis: 

Občan Prosečský zpravodaj 4/2015

Realizace venkovní tělocvičny v Proseči * Pietní akt v Miřetíně * Odpadkové koše po Proseči * Pojmenování ulic v Proseči bude pokračovat * Dotace pomůže městu Proseč s likvidací bioodpadu * Upozornění na dodržování kanalizačního řádu * Regenerace zeleně města Proseč - II. etapa dokončena * Poděkování za Den země * Merida Cyklo Maštale 2015 * V květnu se otevře Muzeum dýmek * Městská policie informuje

Vložil/a Veronika Doležalová, 5. 5. 2015

Občan Prosečský zpravodaj 3/2015

Revitalizace náměstí Dr. Tošovského je prioritou * Neukáznění pejskaři zaplatí * Sloučení MŠ a ZŠ v Proseči zastupitelé odsouhlasili * Kompostéry pro vaší domácnost * Město Proseč zřídilo čtyři osadní výbory jako své poradní orgány pro rozvoj města * Omezení v ulici Zahradní z důvodu rekonstrukce * Upozornění občanům * Hokejový klub Proseč * Prosečské dýchánky pokračují úspěšně i v roce 2015 * Z jednání Rady města Proseč a Zastupitelstva města Proseč * Evangelický bál v Proseči * ŠOTEK * ZŠ Proseč informuje * MŠ Proseč informuje

Vložil/a Veronika Doležalová, 7. 4. 2015

Občan Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2015

P O Z V Á N K A na 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, které se bude konat v úterý dne 17. března 2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Proseč.
 
Program:

Datum konání: 
17. 3. 2015
Číslo jednání: 
2/2015
Usnesení: 
Zápis: