Občan Prosečský zpravodaj 8/2013

Kanalizace v Záboří rozšířena o dvě nové stoky - Do nové fotbalové sezóny s opraveným trávníkem - Město Proseč na facebooku - Městská policie Skuteč se představuje - Stánky mohou být v Proseči vždy v úterý a ve čtvrtek - Město Proseč je partnerem vzdělávacího centra Ergoeduka - Příprava pojmenování ulic v Proseči - Nabídka pečovatelské služby Proseč - Kurzy angličtiny v novém školním roce opět pokračují - Z deníku JSDH Proseč - Den řemesel 2013 se blíží - Prosečští chovatelé pořádají výstavu

Vložil/a Jan Macháček, 27. 8. 2013 Aktualizováno 28. 9. 2013

Město Prodejci vždy v úterý a ve čtvrtek

Rada města Proseč se rozhodla stanovit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej či nákup zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu nařízením města. Toto nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ schválila rada 23. července na svém 19. letošním zasedání, je účinné již od 1. srpna 2013 a je závazné pro celé území města.

Vložil/a Veronika Doležalová, 7. 8. 2013 Aktualizováno 3. 10. 2013

Občan Období zvýšeného nebezpečí požáru

Dne 26. července 2013 bylo Radou Pardubického kraje vydáno nové nařízení, které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto nové nařízení současně ruší stávající nařízení č. 1/2006 z 27.
Vložil/a Jan Macháček, 28. 7. 2013 Aktualizováno 29. 9. 2013

Klub Hnízdo Loutkové divadlo opět v Rychtářových sadech

V neděli 21. července 2013 se uskutečnilo v Rychtářových sadech loutkové divadlo. Pozvání do Proseče opět přijaly děvčata z loutkového kočovného divadla Kozlík a tentokrát si pro nás připravily veselou pohádku o drakovi Waldemar. Loutkoherečky přivítalo více jak stotřicet dětí s doprovodem jejich rodičů a prarodičů. Po skončení představení si děti mohly prohlédnout loutky a také na ně čekalo malé překvapení v podobě ruční dílny, kterou si pro ně připravili zahraniční dobrovolníci z workcampu.

Vložil/a Veronika Doležalová, 26. 7. 2013 Aktualizováno 29. 9. 2013

Občan Nohejbalový turnaj O pohár města Proseč I. ročník

Dne 13. července 2013 proběhl v Proseči na víceúčelovém hřišti u základní školy 1. ročník nohejbalového turnaje O pohár města Proseče, kterého se zúčastnilo celkem 8 mužstev amatérských hráčů z Proseče a blízkého okolí. Po celodenním zápolení se celkovým vítězem stal tým STEPNÍ KOZY (bratři Markové Jaroslav, Martin a Jirka), když ve finálovém zápase velmi kvalitní urovně porazili 2:0 tým PASTVISKA (Herynek Petr, Koutný Zdeněk a Lampárek Josef).

Vložil/a Veronika Doležalová, 26. 7. 2013 Aktualizováno 29. 9. 2013

Občan Novohradský sraz veteránů 2013

Dne 13. července 2013 se uskutečnil v Nových Hradech oficiálně první ročník akce Novohradský sraz veteránů. Tato po mnoha letech obnovená tradice setkávání majitelů historických strojů v Nových Hradech byla oficiálně pořádána Sdružením obcí Toulovcovy Maštale a město Proseč bylo jedním z partnerů této akce. Jedná se tedy o další akci po úspěšné sérii Cyklo Maštale, kterou bychom chtěli v našem regionu rozvíjet a pokračovat v ní.

Vložil/a Veronika Doležalová, 26. 7. 2013 Aktualizováno 29. 9. 2013

Občan Prosečský zpravodaj 7/2013

Zateplení našich škol v Proseči se blíží ke konci - Novohradský sraz veteránů 2013 - Matrika - Odpovídáme na dotazy občanů - V Záboří bude Pumptrack - Zahraniční dobrovolníci opravují značení cyklotras v mikroregionu - Z deníku JSDH Proseč - Pietní vzpomínka k 71. výročí vypálení osady Ležáky - 110 let od založení spolku Růžový palouček - Spolupráce města a Žákovského parlamentu - Žáci ze ZŠ Proseč opět úspěšní - Zprávičky z perálecké školičky - Klub seniorů - Fotbalový speciál

Vložil/a Jan Macháček, 24. 7. 2013 Aktualizováno 28. 12. 2013

Občan Informace k vyhlášce o ochraně dřevin

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informace k novele vyhlášky o ochraně dřevin, která zpřísňuje ochranu stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy. V platnost vstoupí  dne 15. července 2013.

Vložil/a Jan Macháček, 11. 7. 2013 Aktualizováno 26. 12. 2013

Občan Prosečský zpravodaj 6/2013

Cyklo Maštale 2013 zatím nejúspěšnějším ročníkem v historii - Letní kino bude i letos v létě - Město Proseč se stane městem mezinárodním - Dobrovolní hasiči dostali dotace od kraje - Matrika - Humanitní sbírka na pomoc zaplaveným obcím - Nové stojany na kola - Nový chodník ke škole - Rozšíření kanalizace v Proseči - Rozšíření veřejného osvětlení - Noc kostelů a Oslavy 100. výročí přestavby kostela sv. Mikuláše - Poděkování - Evangelický kostel a Noc kostelů

Vložil/a Jan Macháček, 22. 6. 2013 Aktualizováno 28. 12. 2013

Občan Poděkování starosty města Proseče

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem závodníkům za účast v závodě Cyklo Maštale 2013, počasí se nakonec vydařilo, překonali jsme i historický rekord v počtu přihlášených závodníků i závodníků na startu a celkově lze hodnotit závod jednoznačně jako velmi úspěšný. Děkuji všem partnerům, protože bez nich by se tato akce nemohla uskutečnit a děkuji také všem dobrovolníkům a lidem, kteří pomohli tuto organizačně velmi náročnou akci připravit, jejich pomoci si velmi cením.

Vložil/a Jan Macháček, 11. 6. 2013 Aktualizováno 28. 12. 2013