Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč

IČ protistrany
15028909
Printer Friendly, PDF & Email
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
9. 4. 2019 9. 4. 2019