Kroniky - Obec Paseky

Printer Friendly, PDF & Email

Kronika Paseky I.

 • Svazek I
 • Kronikář Antonín Trkal
 • Vedena v letech 1934-1935
 • Časový rozsah obsahu 1600-1935
 • Počet stran 263
 • Kniha uložena ve Státním okresním archivu Chrudim v roce 2013
 • Digitalizaci provedl SOkA Chrudim 03/2013
 • Tato vzácná kronika byla mnoho let považována za ztracenou,
  byla však mnoho desetiletí v dobré péči paseckých občanů,
  v roce 2013 byla předána k dalšímu zpracování starostovi města,
  který ji osobně dopravil do archivu a zajistil její digitalizaci

Kronika Paseky II.

 • Svazek II
 • Kronikář Josef Bárta, Antonín Drahoš
 • Vedena v letech 1926-1960
 • Časový rozsah obsahu 1600-1960
 • Počet stran 195
 • Kniha uložena ve Státním okresním archivu Chrudim
 • Digitalizaci provedl SOkA Chrudim 02/2003

Kronika Paseky III.

 • Svazek III
 • Kronikář
 • Vedena v letech 1961-1974
 • Časový rozsah obsahu 1961-1974
 • Počet stran 165
 • Kniha uložena ve Státním okresním archivu Chrudim
 • Digitalizaci provedl SOkA Chrudim 02/2003