Kroniky - Obec Martinice

Printer Friendly, PDF & Email

Kronika Martinice I.

 • Svazek I
 • Kronikář Václav Pešina
 • Vedena v letech 1932-1937
 • Časový rozsah obsahu 1300-1937
 • Počet stran 196
 • Kniha uložena ve Státním okresním archivu Chrudim
 • Digitalizaci provedl SOkA Chrudim 02/2003

Kronika Martinice II.

 • Svazek II
 • Kronikář Václav Pešina
 • Vedena v letech 1942-1967
 • Časový rozsah obsahu 1938-1967
 • Počet stran 250
 • Kniha uložena ve Státním okresním archivu Chrudim
 • Digitalizaci provedl SOkA Chrudim 02/2003

Kronika Martinice III.

 • Svazek III
 • Kronikář
 • Vedena v letech 1973-1974
 • Časový rozsah obsahu 1968-1974
 • Počet stran 39
 • Kniha uložena ve Státním okresním archivu Chrudim
 • Digitalizaci provedl SOkA Chrudim 02/2003